O nas

Stowarzyszenie Ksawerów "Dotyk Dobra" powstało z inicjatywy osób, którym problemy integracji małych społeczności lokalnych, turystyki, kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji leczniczej i hipoterapii są bliskie ich sercu. Zależy nam szczególnie aby młodzież i dzieci miały możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań, aby mogły spędzać swój czas wolny w sposób aktywny, przebywając w miejscu bezpiecznym i ciekawym. Aby mogły uczyć się obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie, innych i konie którymi się opiekują...
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie zagadnień wiążących się z integracją europejską, rozwojem samorządności lokalnej i działaniami proekologicznymi, szczególnie zaś prowadzenie w tym obszarze działań oświatowo-wychowawczych i kulturalnych oraz w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki, rehabilitacji leczniczej i hipoterapii.

 2. Promocja i organizacja wolontariatu.

 3. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym, ekonomicznym i gospodarczym mających na celu rozwój społeczności lokalnej.

 4. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o doświadczeniach innych regionów w zakresie samorządności lokalnej.

 5. Edukacja i aktywizowanie środowisk bezrobotnych.

 6. Pomoc w zakresie integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 7. Prowadzenie wszechstronnej edukacji sportowej, ekologicznej, kulturalnej i prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży.

 8. Popularyzowanie i utrwalanie polskich i lokalnych tradycji i zwyczajów.

 9. Propagowanie w społeczności lokalnej informacji na temat znaczenia i roli samorządności lokalnej.

 10. Prowadzenie działalności medialnej.

 11. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na statutową działalność Stowarzyszenia.

 12. Wspieranie rozwoju intelektualnego uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 13. Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami państwowymi, pozarządowymi, samorządowymi i wyznaniowymi.
Ośrodek

Ośrodek, w którym funkcjonuje Stowarzyszenie udostępniany jest również innym grupom naszej lokalnej społeczności jak "Koło Gospodyń Wiejskich", "Klub AA", ministranci, Scholi "Jezusowe Promyki i Promyczki" oraz Zespołowi Młodzieżowemu "Estrellas" Stowarzyszenie jest organizacją charytatywną, nie prowadzi działalności gospodarczej i może funkcjonować jedynie dzięki życzliwości i hojności ludzi wielkiego serca oraz wolontariuszom wspierającym działalność codzienną ośrodka. Wolontariusze to przede wszystkim młodzież szkolna i studenci oraz członkowie Stowarzyszenia.

Zapraszamy chętnych do pracy w charakterze wolontariuszy.

Atrakcje ośrodka:
 • w pełni wyposażony dom
 • Stajnia i ujeżdżalnie
 • wybiegi dla lam, saren, owiec
 • plac zabaw dla dzieci
Organizacja imprez

Organizujemy w naszym ośrodku różne imprezy:
 • imprezy okolicznościowe, wigilia dla osób samotnych, pikniki, festyny,
 • Imprezy jeździeckie: "Hubertus" pogoń za lisem,
 • półkolonie dla dzieci z Ksawerowa
 • pikniki, imprezy grillowe, ogniska dla dzieci ze świetlic środowiskowych
 • imprezy rodzinne organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich
 • Stowarzyszenie wspiera parafię w organizacji uroczystości kościelnych
Galeria
Pomoc

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeśli chcieliby Państwo wspomóc nas, to prosimy o wpłaty na nr rachunku bankowego:

STOWARZYSZENIA KSAWERÓW "DOTYK DOBRA"
82 1020 3437 0000 1102 0084 9703


Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.

Dane stowarzyszenia:
NIP 7311953289
regon 100284313
KRS 0000267317
Created by p4w.pl   •   Hosted by mx4.pl   •   copyright © 2010 dotykdobra.org.pl